Baby są jakieś inne
/Film fabularny/
Director:
Marek Koterski
DoP:

Jerzy Zieliński