DŁONIE
/School etude/
Director:
Maciej Jurewicz
DoP:

Oskar Kozłowski