Głód
/Etiuda Szkolna/
Director:
Wojciech Klimala
DoP:

Krzysztof Werner