Historia Roja
/Film fabularny/
Director:
Jerzy Zalewski
DoP:

Tomasz Dobrowolski