Letnie przesilenie
/Film fabularny/
Director:
Michał Rogalski
DoP:

Jerzy Zieliński