Mały palec
/Film fabularny - 30 minut/
Director:
Tomasz Cichoń
DoP:

Mikołaj Łebkowski