Oczy mojego ojca
/Film "30 minut"/
Director:
Bartosz Blaschke
DoP:

Tomasz Augustynek