Panie Dulskie
/Film fabularny/
Director:
Filip Bajon
DoP:

Łukasz Gutt