PLEBANIA
/TV Show/
Director:
Jerzy Łukaszewicz, Wojciech Solarz, Janusz Dymek
DoP:

Tomasz Tarasin,
Jacek Januszyk,
Krzysztof Wawrzyniak