Przepis na życie
/Serial TV/
Director:
Michał Rogalski, Łukasz Wiśniewski, Łukasz Kośmicki, Agnieszka Pilaszewska
DoP:

Paweł Flis,
Rafał Michalski