Reguły gry
/Serial TV/
Director:
Bartłomiej Ignaciuk
DoP:

Tomasz Dobrowolski,
Paweł Figurski