W ukryciu
/Film fabularny/
Director:
Jan Kidawa-Błoński
DoP:

Łukasz Gutt