Za niebieskimi drzwiami
/Film fabularny/
Director:
Mariusz Palej
DoP:

Witold Płóciennik