Baby są jakieś inne
/Film fabularny/
Reżyseria:
Marek Koterski
Zdjęcia:

Jerzy Zieliński