CZTERY NOCE Z ANNĄ
/Film fabularny/
Reżyseria:
Jerzy Skolimowski
Zdjęcia:

Adam Sikora