Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa
/Film fabularny/
Reżyseria:
Wiktor Skrzynecki
Zdjęcia:

Grzegorz Kędzierski