Głód
/Etiuda Szkolna/
Reżyseria:
Wojciech Klimala
Zdjęcia:

Krzysztof Werner