Rozmowa
/Etiuda Szkolna/
Reżyseria:
Zofia Pręgowska
Zdjęcia:

Anna Rzepka