W ukryciu
/Film fabularny/
Reżyseria:
Jan Kidawa-Błoński
Zdjęcia:

Łukasz Gutt