Wszystkie małe kłamstwa Anny
/Film fabularny - krótkometrażowy/
Reżyseria:
Krzysztof Bizio
Zdjęcia:

Wojciech Todorow