Wyjazd integracyjny
/Film fabularny/
Reżyseria:
Przemysław Angerman
Zdjęcia:

Przemysław Kamiński